De kampioenen van het voor-en najaar in 2015
Geschiedenis tafeltennisvereniging Son en Breugel:

1978
* Iemand uit Son en Breugel werkte op de bank, waar hij voor zijn plezier wel eens een keer een balletje sloeg. Deze Toon van Lieshout wilde eigenlijk wel meer en zocht naar een tafeltennisvereniging in Son en Breugel, die helaas niet bleek te bestaan.
Hij sprak over zijn "problemen" met Herman Kuipers, die meteen erg enthousiast reageerde. N.a.v. dit gesprek werd in januari 1978 een toernooi georganiseerd voor alle inwoners van Son en Breugel. Het werd een overweldigend succes, waarop Ria Elshof en Riny Scheerder als "gevorderden" nog een demonstratie weggaven.
Een paar enthousiastelingen hebben toen de kleine zaaltjes voor een paar maanden op proef gehuurd, waar iedereen voor 1 gld. per keer een balletje kon slaan. De belangstelling was echter zo groot dat er nog 2 tafels aangeschaft werden en de oprichting van een tafeltennisvereniging in Son en Breugel onvermijdelijk was...
Op 28 maart werd de oprichtingsvergadering gehouden. Het voorlopig bestuur werd gekozen en bestond uit:
        Rob des Bouvrie - voorzitter
        Aad Rijerkerk - penningmeester
        Toon van Lieshout - sekretaris
        Riny Scheerder - lid
        René Bekkers - lid
        Ria Elshof - lid
        Harry Pijnenburg - lid
Deze werden echter op de bestuursvergadering van 11-04-1978 al gewijzigd en als volgt vastgelegd bij de Kamer van Koophandel:
        Rob des Bouvrie - voorzitter
        Toon van Lieshout -penningmeester
        Riny Scheerder - sekretaris
Overige punten op deze 1e bestuursvergadering:
Er zou informatie verstrekt worden over tafeltennisverenigingen door de KNTTB. Men was echter vergeten een vertegenwoordiger van de KNTTB uit te nodigen. Later is Jan Gabriëlse als vertegenwoordiger het een en ander uit komen leggen.
De doelstellingen van de t.t.v. werden vastgelegd:
a. het bevorderen van de tafeltennissport in Son en Breugel
b. het aktiveren van het jeugd-tafeltennis
c. het realiseren van de tafeltennissport in wedstrijdverband
Voor de competitie werden de volgende teams samengesteld:

Dames  : Riny Scheerder, Ria Elshof, Onbekend
Heren 1: Toon van Lieshout, Rob des Bouvrie, René Bekkers
Heren 2: Harry Pijnenburg, Aad Rijerkerk, Onbekend
Jeugd :    onbekend

Dit werd in de competitie van sept/dec.:
Heren 1: Rob des Bouvrie, Toon van Lieshout, Hem Brekoo, Reserve met dispensatie:Ria Elshof
Heren 2: Jack Verschuren, Aad Rijerkerk, René Bekkers, Reserve met dispensatie: Riny Scheerder

2e deel competitie van jan/apr:
Heren 1 : Rob des Bouvrie, Toon van Lieshout, Hans de Jongh, Leo v.d. Vondervoort
Dames 1: Ria Elshof, Riny Scheerder, Marij van Bussel, Truus v.d. Broek, Marga Dollee

* de training en begeleiding van de jeugd werd voorlopig verzorgd door René Bekkers en Harry Pijnenburg.  "Zodra we een "deskundige"van tenminste 18 jaar voor de jeugd hebben, kunnen we jeugd van 12-16 jaar aantrekken. Jongens en meisjes mogen door elkaar spelen !!"
* Bij de rondvraag komt het volgende aan de orde:
De naam van de vereniging moet nog worden vastgesteld. Voorstellen waren : T.T.V. Son en Breugel, Smash '78 en 't Batje.
* Ria laat weten nooit met donateurskaarten te zullen rondgaan.
* Op de bestuursvergadering van 11-4, waarbij Herman Kuipers i.v.m. afwezigheid van de voorzitter de vergadering opent, werd na enige discussie de naam van de t.t.v. met algemene stemmen aangenomen. Het werd zoals iedereen weet : T.T.V. SON EN BREUGEL
* De kleuren van de vereniging zouden door Riny Scheerder worden uitgezocht (dit werd shirt -brick/brique, short-zwart)
Het embleem, dat op het shirt werd gedragen, was door Harry Pijnenburg ontworpen. De begeleiding van de jeugd werd verzorgd door René Bekkers en Harry Pijnenburg, de seniorenleiding door Jack en John Verschuren
1e Algemene Ledenvergadering d.d. 25-04-1978:
Aanwezig waren 8 leden. Het verslag hiervan bestaat slechts uit 14 regels, waarvan de belangrijkste zijn : J. van Hees wil, indien mogelijk, graag deelnemen aan de veteranencompetitie
René Bekkers blijkt voorstander te zijn van een sluitingsfeest tussen half juni en half augustus.

Op de bestuursvergadering van 14-09 werd Jack Verschuren aangesteld als trainer van de junioren. Hij zou hiermee accoord zijn gegaan en zou een trainingsschema opstellen. De bestuursvergadering daaropvolgend (25-09), bleek dat Jack nog nergens van afwist.
Naar een “echte” trainer werd nog gezocht, zowel voor junioren als senioren. Deze werd gevonden in de vorm van Peter Moll.
Er moet een clubblad komen. De redaktie bestaat uit Aad Rijerkerk (reklame/advertenties), Riny Scheerder (verslaggeefster) en René Bekkers (sportverslagen). Ria doet typewerk. De kompetitie is van start gegaan en men behoort het officiële clubtenue te dragen.
Op 18-12 legt Riny Scheerder haar functie als sekretaris neer. Haar opvolgster is Anita Leerschool.

1979
Voor ’n jonge vereniging als de onze een zeer geslaagd jaar. Het 1e jongensteam werd gevormd, bestaande uit: Twan en Joop de Louw, Mark en Ivo Hilvoorde en Rudi Verhoeven.
Op 28 april worden de eerste clubkampioenschappen gehouden. De finale tussen Rob des Bouvrie en Willy Hesemans werd door tijdgebrek op de verhoging in de publieksruimte van de Bongerd gespeeld. Deze zeer spannende wedstrijd leverde clubkampioen Willy Hesemans op, die daardoor in het 1e herenteam terecht kwam.
- Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan werden in maart stickers uitgegeven.
- Behalve Peter Moll hebben we een 2e trainer (binnen onze club) gevonden: Willy van Vroenhoven
- Riny Scheerder vervult de taak begeleiding jeugd bij de kompetitiewedstrijden
- Het 1e clubblad verschijnt in augustus. De redaktie is inmiddels in handen van Ria Elshof. Toon van Lieshout zorgt voor het drukwerk en dhr. Rutjes voor de advertenties.
- Op 20 november werd het feit gevierd dat zowel het 1e herenteam als het 1e damesteam kampioen zijn geworden.
- Voor het eerst in het Eindhovens Dagblad
- Op het jubileumtoernooi van TTV Flash boezemen de dames eens en voor altijd hun tegenstanders schrik in. Zij werden nl. de nrs. 1, 2 en 3, resp. Ria, Riny en Marij.
- Op 16 december werd het Open Schuitema tafeltennistoernooi in de Bongerd georganiseerd.”…daar inschrijving van de dames aan de magere kant was- in de figuurlijke zin des woord uiteraard- speelden zij bij de heren..”
- De uitslagen, na een zeer spannende eindstrijd waarbij het publiek tot de laatste slagwisseling enthousiast meeleefde, waren : 1. Dhr. Plugers (Helmond), 2. Hans de Jongh, 3. Rob des Bouvrie
      Al met al een zeer geslaagd toernooi, dat ook nog enkele nieuwe leden heeft opgeleverd.
- Vanaf aug. ’79 (tot juli ’80) hebben we van 21.00 – 23.00 uur in de grote zaal gespeeld, waar training werd gegeven door Willy van Vroenhoven.
- Het volgende seizoen zouden we de zaal echter van 22.00 – 24.00 moeten huren. Dit is geweigerd en zijn we weer in de kleine zaaltjes gaan spelen.

1980
- Op 10-6 werd een ledenvergadering gehouden
- De notulen van de vorige vergadering konden niet worden goedgekeurd, omdat ze zoek waren geraakt
- De kompetitie zal bestaan uit 6 herenteams, 1 damesteam en 1 meisjesteam (Karin van Lieshout, Ingeborg Veerman, Carla Piek, Carolien Vianen en Yvonne Bakker).
- De kleine zaaltjes werden gehuurd op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en vrijdagavond.
- De rondvraag: Willy Hesemans weet niet meer wat de clubkleuren zijn
- Toon van Lieshout vervult vanaf deze vergadering 2 taken: penningmeester en sekretaris
- Het 2e deel van de kompetitie is het 1e herenteam wederom gepromoveerd. Zij gaan dan 3e klasse spelen.
- Voor het eerst hebben we Brabantse Kampioenen in de vereniging. In Roosendaal verslaat het damesdubbel Ria Elshof en Marij van Bussel in een spannende finale de dames van Never Despair uit ’s-Hertogenbosch.
- Regionale Eindhovense op 22 maart. Marij werd kampioen in de S2 en de C-klasse en samen met Ria veroverde zij ook de 13 plaats in het dubbelspel tegen Stiphout.
- Clubkampioenschappen 17 mei. Peter Tempelaars pakt de 1e plaats. Bij de jeugd worden Twan de Louw bij de jongens en Carla Piek bij de meisjes de kampioenen.
- Wing Ming Chan wint het Ranon-tafeltennistoernooi van Flash waar Twan de Louw ook weer als beste bij de jeugd tevoorschijn komt.
- Op 2-12 wordt een Algemene Ledenvergadring gehouden. Er zijn 14 leden aanwezig
- Het blijkt dat het vinden van een sponsor een bijna onmogelijke taak is
- Rob des Bouvrie treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Leo van de Vondervoort
- Als lid van bestuur wordt Willy van Vroenhoven toegevoegd
- Frans Slobbe begeleidt de jeugd-kompetitieteams
- Het aantal leden bedraagt: 25 kompetitie-spelers, 8 rekreanten, 17 junioren, daarnaast hebben zich nog 10 nieuwe leden aangemeld
- Als afsluiting van het jaar wordt wederom het Kersttoernooi gehouden. De uitslagen waren: 3e-4e kl. Komp.: Martin Hilgerdenaar, 5e kl. Komp.: Toon van Lieshout, rekr. Heren: Martin van Litsenburg, rekr. Dames: Mevr. Van Bussel, jongens: Joop de Louw, meisjes: Carla Piek.

1981
- Van de gemeente is toestemming verkregen de sporthal vanaf augustus op maandagavond te gebruiken
- De vergaderzaaltjes blijven op vrijdagavond gehuurd voor de training
- Het 1e damesteam wordt aangevuld met Ariënne van Heyst (voor 1 seizoen van Taveres geleend), daar Truus door haar blijde omstandigheden, dit seizoen niet kan meespelen
- Er is weer een jongensteam, bestaande uit : Ruud Verhoeven, Hans Roestenburg en Joost Jaspers
- Regionale Eindhovens, Marij wint de S2 en de E klasse. Ook de titel in het dubbelspel (Marij en Ria) in de EFG klasse wordt geprolongeerd
- Willy van Vroenhoven wint de clubkampioenschappen. De overige winnaars zijn : Joep Crolla (rekreanten), Hans Roestenburg (junioren jongens) en Carla Piek (junioren meisjes)
- Evenals in 1980 wint Wing Ming Chan het Flash-toernooi. Bij de jeugd werd John Hesemans 2e, waarbij de daarbijbehorende felbegeerde veker in 1e instantie per abuis aan de 4e prijswinnaar werd overhandigd.
- Heren 1(Willy van Vroenhoven, Willy Hesemans, Peter Moll) promoveert na een spannende wedstrijd tegen Nikon, waarbij vele supporters kwamen aanmoedigen, naar de 2e klasse !
- Heren 3 (Joop Bakker, Jos Henrichs, Leo v.d. Vondervoort) wist aan de eeuwige 2e plaats een einde te maken en promoveerde naar de 4e klasse
- Op 08-09 werd een Algemene Ledenvergadering gehouden
- Het aantal leden bedraagt: 27 kompetitiespelers, 15 rekreanten en 22 junioren
- De sporthal wordt inmiddels op maandagavond gebruikt
- Ria doet de clubbladredaktie over aan Marij. Het drukwerk wordt t.z.t. overgenomen door Han Schlooz
- Er komen nieuwe clubshirts. De nieuwe kleur is zwart met een geel biesje (+gele opdruk)
- Frans Slobbe doet de jeugdbegeleiding over aan Ria Elshof, die wordt bijgestaan door Rob Swinkels en Hans-Peter Vrijdag

1982
- Dit jaar werd er gestart met 3 jongens- en 1 meisjesteam. In september wijzigt dit in 2 jongens- en 2 meisjesteams
- Het 1e damesteam wordt kampioen in de 1e klasse. Op onpartijdige grond moet een promotiewedstrijd gespeeld worden tegen Smash ’70. Deze ging verloren. Ondanks verlies mogen de dames een half seizoen in de distriktsklasse spelen.
- Op de licentie-meerkampen wordt Marij 2e
- Op het traditionele rekreantentoernooi in Schijndel, laat Henny in ’t Zandt zien wat hij waard is en wordt 2e, waarmee hij zijn 1e beker wint
- Peter Tempelaars wordt clubkampioen. Bij de jongens wint Ruud Bekkering en bij de meisjes Carla Piek
- Regionale Kampioenschappen (Eindhovense). Marij wordt 1e in de C-klasse. De dubbelfinale bij de heren wordt gewonnen door het Son en Breugelse duo Martin Riley en Henk Kersjes.
- Henk Kersjes verzorgt het ABN-toernooi
- In juni legt Leo v.d. Vondervoort zijn functie als voorzitter neer
- Willy van Vroenhoven is door zijn overgang naar PSV/Cathrien automatisch als bestuurslid afgetreden
- Er wordt een volledig nieuw bestuur samengesteld, nl: Tony van Eck voorzitter, Henny in ’t Zandt sekretaris, Henk Kersjes penningmeester, Ria Elshof wedstrijdsekretaris, Toon van Lieshout lid.
- Het ledental bedraagt per 29/6: 24 kompetitiespelers, 13 rekreanten en 26 junioren. Dit aantal groeide en per 31/12 staan er 72 leden genoteerd
- Door het vertrek van Willy van Vroenhoven en Peter Moll komen we zonder trainer te zitten. Tony handelt snel en trekt Frans van Dooren aan als nieuwe trainer. Hij stimuleert de jeugd tot grote inzet door o.a. “boekjes”
- Open Helmondse. Marij wint de C-klasse en het dubbelspel samen met Ria
- Ons traditionele Kersttoernooi wordt dit jaar door Marij gewonnen. Bij de rekreanten wint Hans-Peter Vrijdag.
- Uitslagen bij de jeugd: komp. spelers: Hanno v.d Gaarden
           Recreanten meisjes :   Nathalie Kwanten
           Jongens 8-10             Koen Peeters
           Jongens 11-12           Richard Dehne
           Jongens 13-14           Hans den Ouden
           Jongens 15-16           Zeban Kolen

1983
En dan zijn we in het jaar 1983 en kijken terug op 5 jaar tafeltennis, waarin we hoogte- en dieptepunten hebben gekend.
In de loop van deze 5 jaar is het ledenverloop erg groot geweest. Er blijken nl. 84 oud-leden geboekt te staan. Volgens NTTB-gegevens halen  ongeveer 3 van de 10 verenigingen het eerste lustrum niet. 5 jaar wordt al als iets heel bijzonders aangemerkt. We mogen dus best een beetje trots zijn op ons clubje. Vandaar dat we dit jaar even stil blijven staan bij ons 1e lustrum. Echter niet te lang, want gezien de toekomstplannen en –wensen, op de ledenvergadering van ½ gelanceerd, heeft het bestuur en met hen vele leden nog heel wat in hun mars. Een voorbeeld:
- i.v.m. de grote ledenaanwas en beperkte speelruimte en uren is uitbreiding dringend nodig, waarvoor de Gemeente (B & W) inmiddels om hulp is gevraagd.
- Dames 1 speelt tegen Stiphout, dat slechts met 2 speelsters kwam, waarvan er 1 al 5 maanden zwanger was. De dubbel is dus – onder protest- met drieën gespeeld.
- John Hesemans verkoopt 70 lustrum-stickers.
- Han Schlooz stookt copy van het clubblad op in z’n kachel, waardoor Marij en Truus de inmiddels verscheurde originelen uit de vuilnisbak moeten vissen en het weer in elkaar moeten puzzelen om het blad opnieuw uit te kunnen typen. Vanaf dat moment wil Marij de copy bewaren tot na het uitkomen van het clubblad
- Dames 1 en 3 worden kampioen in het 2e deel van de competitie, waarin 3 personen 100 % hebben gespeeld (Peter Tempelaars, Marij van Bussel en Tony van Eck). Jeroen Schlooz haalt met 24 verloren wedstrijden 0 %
- Op 29 mei wordt er voor het eerst getraind o.l.v. Frans van Dooren.
- 8 junioren behalen in Eindhoven het NTTB-diploma A
- Peter Tempelaars wordt clubkampioen
- Henk Kersjes organiseert voor de 2e keer het ABN-toernooi
- Voor het eerst wordt er deelgenomen aan de welpencompetitie in de regio Eindhoven
- Henny in ’t Zandt, Joop Pulles en Han Schlooz spelen tegen 3 bejaarde “paters”van Smash ’73. Marij doet verslag van deze historische wedstrijd.
- Het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd wordt door Ria overgedaan aan Jack Verschuren
- Het jaarlijks Ranon/toernooi van Flash wordt uitgebreid met een rekreantentoernooi
- Marij verliest van Patricia de Groot in de halve finale van de Open-Helmondse
- Wij feliciteren Henk v.d. Weerdt en zijn vrouw José met de geboorte van een dochter
- Frans van Dooren blijkt – uit zeer betrouwbare bron- geen Frans maar Johan te heten
- Joop Pulles komt te laat bij de competitiewedstrijd aan. Het is inmiddels 20.45. Het excuus dat hij aanvoert luidt ; ik heb me verslapen
- Heren 1 degradeert naar de 5e klasse
- Truus v.d. Broek wint haar 1e beker op haar 1e buitenclubse toernooi
- Het bestuur vergeet de zaal te reserveren, zodat er dit jaar geen Kersttoernooi is.

1984
- Toon van Lieshout –bestuurslid van het eerste uur- treedt af, maar blijft aktief lid. Als blijk van waardering wordt hem een etentje aangeboden
- Het clubblad krijgt een nieuwe omslag
- Deelname aan het Spierpijntoernooi van Taveres (een van alles en nog wat toernooi)
- Door elk lid een doosje ballen te geven, proberen we van het ballenprobleem af te komen
- Jongens 2 (Pim van Hoek, John Rutjes, Zeban Koolen) wordt in Nijnsel bij Attaque kampioen. Jongens 1 (Ruud Bekkering, Erik Burghoorn, Joost Jaspers) wordt kampioen, maar promoveert niet naar de 1e klasse
- Jos v.d. Wielen richt de K(opje) O(nder) Kanoclub op
- Er zijn clubfestiviteiten in en rond het Joe-Mann theater
- Clubkampioenschappen worden bij de senioren gewonnen door Hanno v.d. Gaarden en Jeroen Schlooz bij de junioren
- 2e plaats op onze eerste 8-kamp om de Burgemeester Steinweg-trofee, met een team van 13 personen
- het 2e lustrum?! Jazeker, dames 1 bestaat 5 jaar in de huidige samenstelling
- Toon van Lieshout speelt ondanks zijn 20e trouwdag toch een wedstrijd. De tegenstanders zijn attent en nemen een bloemetje voor hem mee
- Het 1e ludieke woensdagtoernooi wordt gespeeld op halve tafels
- Jongens 3 (Koen Peeters, Jeroen Schlooz) is uniek: het is ons enige officiële twee-mans team; in dit kompetitieduel is het onze enige kampioen; het bezit de enige speler die dit kompetitiedeel 100 % speelt (Koen Peeters)
- Het dubbeltoernooi wordt gespeeld met “ludieke”puntentelling
- Introduktie van de ping-pong-pen
- Het Kerttoernooi wordt eenmalig omgedoopt in Oliebollentoernooi. Hanno v.d. Gaarden wordt winnaar. Bij de junioren wordt Jeroen Schlooz eerste

1985
- De ladderkomeptitie wordt nieuw leven ingeblazen
- Dames 1 en 2 spelen bij Stiphout en reizen samen. Na afloop verklaren zij niet meer samen te willen reizen, terwijl er nog 2 wedstrijden gelijktijdig gepland staan
- John Hesemans lanceert de historische woorden “effe plassen”, dat moet hij van zijn vader hebben, alleen die zegt het niet, maar doet het
- Heren 3 (Joop van Orten, Jos v.d. Wielen, Jos van Baars) en meisjes 1 (Carolien Vianen, Patricia van Kemenade , Natalie Kwanten) worden kampioen
- Het 1e rekreantentoernooi wordt georganiseerd
- De kreet “pingpongers (z)weten te veel”wordt gelanceerd
- Henny en Han winnen het dubbelspel in de H-klasse tijdens de Eindhovense Kampioenschappen
- Voorzitter Tony van Eck en penningmeester Henk Kersjes treden af. Henny in ’t Zandt wordt voorzitter en Walter v.d. Broek penningmeester. Verder treden Nanny v.d. Doel (sekretaris) en Rob Swinkels toe
- Op de Brabantse verovert Marij de C-licentie, door tijdens het toernooi 6 licentie-punten bij elkaar te vergaren
- Ondanks magere deelname verloopt het clubfeest prima. De jeugd legde een oriëntatie-tocht (te voet) af, terwijl de senioren te maken krijgen met een autopuzzelrit en een feestavond in ’t Huukske
- Er wordt een speciale rekreanten-avond ingesteld (woensdag)
- Voor het eerst wordt deelgenomen aan de Grote Club Aktie
- Tijdens de clubkampioenschappen verliest Jeroen zijn titel aan Marcel Rutjes bij de junioren, terwijl Hanno v.d. Gaarden bij de senioren zijn titel prolongeert
- Bas Peeters speelt onze eerste interland-wedstrijd
- Rob Swinkels organiseert de 1e sportmix
- Herman Kuipers wordt zaalwachter in “De Bongerd”
- 8-kamp om de Burg. Steinwegtrofee. We worden weer 2e
- Ria Elshof krijgt uit handen van de burgemeester de Sportwaarderingsprijs 1985 uitgereikt, voor haar inzet en toewijding op sportgebied
- De junioren kampioensteams worden in de Apollo-hal door de burgemeester gehuldigd
- Junioren dagen rekreanten uit voor de JEURECO (Jeugd, Rekreanten Competitie)
- Heren 7 (John Rutjes, Rob Schlozz, Carsten Leenders) wordt kampioen
- Het TOTO-toernooi is weer een ludiek woensdagavondtoernooi, georganiseerd door Jack Verschuren
- Ria ontmoet bij L+T een jongeman die geïnteresseerd blijkt te zijn in tafeltennis. Zij probeert hem als nieuw lid aan te trekken. Later blijkt het Ron van Spanje te zijn (top-speler)
- De netto opbrengst van de Grote Club Aktie bedraagt fl. 650,--
- Dames 3 (Nanny v.d. Doel, Janny de Koning, Carolien Vianen) wordt kampioen
- Frank v.d. Zande wint het Kersttoernooi  bij de senioren en Jeroen Schlooz bij de junioren
- Het 1e Familie-Team-Toernooi wordt gewonnen door Han en Jeroen Schlooz. Dit initiatief kwam van Joep van Vroenhoven en Marcel Rutjes, die samen met Marij en Frans de spelregels vastlegden en een wisselbeker aanschaften

1986
- de 1e JEURECO gaat van start. Een wedstrijd is een 3-kamp tussen een junior, 1 senior rekreant en een senior kompetitie-speler. De kompetitiespelers behalen 29 punten, de junioren 25 en de rekreanten 9 pnt.
- Marij wordt samen met Ineke Kolen van Taveres Brabants kampioen in de dubbel (klasse-C)
- Dames 1 promoveert naar de 4e divisie landelijk
- Heren 2 (Frans van Dooren, Toon v. Lieshout, Hem Brekoo) wordt kampioen. Zij promoveren naar de 4e klasse
- Jongens 1 wordt ook kampioen (Joep van Vroenhoven, Jeroen Schlooz, Marcel Rutjes)
- Burt van Geffen wint het invitatie-toernooi
- Marij wordt Zuid Nederlands kampioen in de C-klasse
- De jaarlijkse kano-tocht levert 2 slachtoffers op. Frans v. Dooren en Marij van Bussel worden klets-nat
- Han Schlooz wordt clubkampioen bij de senioren en Marcel Rutjes prolongeert zijn titel bij de junioren
- Ondanks dieptreurige deelname (* + 1 meerijder) wordt de fietsoriëntatietocht een geslaagd evenement
- Het clubfeest is dit jaar rond “huize Bakker” gehouden. Hoogtepunt was het optreden van de playbackgroep, “bas” Frans, “leadzanger” Jos, “invaller” Jack, “8-teller” Rob en Henny “Joling” met “for the longest time”. Voor het publiek was het lachen, gieren, brullen geblazen
- Het was een oergezellige feestavond met een spelen-circuit vooraf
- De “spelgroep” voor de allerkleinsten (6-8 jr.) wordt in het leven geroepen onder leiding van Jack Verschuren
- Het 2e familie-team-toernooi wordt uitgeschreven. De wisselbeker gaat weer naar Han, maar nu met zoon Rob
- Dames 1 debuteert in de landelijke 4e divisie met wisselende resultaten
- Heren 1 verslaat 2 4e klasse-wedstrijden in 2 regels (beide wedstrijden werden met 10-0 verloren)
- Erwin van Kemenade verkoopt met een uitgekiende taktiek de meeste loten voor de Grote Club Aktie. Als men hem vroeg of hij van SBC of HTC was, zei hij doodleuk “ja”
- Henny en Marij winnen samen de zomer-kompetitie
- Truus vecht met Walter over wie het eerst het clubblad mag lezen
- Jack Verschuren organiseert het mini-teornooi op halve tafels. De nrs. 1, 2 en 3 ontvangen een beker(tje) van ongeveer 5 cm. hoog
- Dames 1 handhaaft zich in de 4e divisie met een 5e plaats. Nr. 6 degradeert
- Dames 2 (Tony van Eck, Nanny v.d. Doel, Carolien Vianen) en meisjes 1 (Patricia van Kemenade, Natalie Kwanten, Misja Elshof) worden kampioen. Meisjes 1 promoveert naar de Kampioens-klasse
- Heren 1 degradeert naar de 5e klasse (Frans v. Dooren, Hem Brekoo, Toon van Lieshout). Jongens 2 (Erwin van Kemenade, Bas en Koen Peeters) wordt kampioen
- De Grote Club Aktie levert Fl. 476,-- op
- Het Kersttoernooi wordt gewonnen door Marco Wijnen van Geenhoven bij de senioren en René Vereijken bij de junioren

1987
- Marij neemt deel aan de Nederlandse Kampioenschappen
- De Brabantse worden mede georganiseerd door Ria, Marij en Henny in St. Michielsgestel. Patricia van Kemenade (die voor het eerst bij de senioren speelt) wordt Brabants Kampioene in de E-klasse. Er zijn 1000 junioren en 600 senioren ingeschreven en er zijn 170 bekers beschikbaar
- De vereniging introduceert Abonnee-Lotto
- Tijdesn de vriendschappelijke interland Nederland-China overhandigt Annemieke v.d. Broek een bloemetje aan de Chinese trainer
- Deelnamekosten van jeugdtoernooien worden door de vereniging met 50 % gesubsidieerd
- Remko Dooper wint het rekreantentoernooi bij de senioren en Ronny van Grootel bij de junioren
- Het voorjaars-invitatie-toernooi wordt gewonnen door Marij
- Na 2 keer 2e te zijn geworden om de Burgemeester Steinwegtrofee, worden we dit jaar door veel water, schuim en zeep 7e (laatste)
- Jongens 1 (John en Marcel Rutjes, Joep van Vroenhoven) en jongens 2 (Bas en Koen Peeters, Erwin van Kemenade) worden kampioen. Meisjes 1 degradeert naar de 1e klasse
- Marij wordt voor het eerst clubkampioene bij de senioren. Bas Peeters wordt de nieuwe kampioen bij de junioren
- Het clubfeest wordt wederom bij Joop Bakker in de tuin gehouden. Iedereen is goed “gemutst”(hoofddeksel op) en er worden voordrachten en sketches opgevoerd, terwijl er ook liedjes ten gehore worden gebracht
- De Sportmix is de dag na het clubfeest. De “Tweeties” winnen (tafeltennisploeg)
- Jack Verschuren draagt het wedstrijdsekretariaat van de jeugd over aan Truus v.d. Broek. Hij treedt daarmee af als bestuurslid en Truus neemt zijn plaats in
- De jaarlijkse kanotocht telt dit jaar 20 deelnemers
- Er wordt “echt getannist” o.l.v. Eric Zweers en gebowld o.l.v. Rob Swinkels
- De jeugdkampioenen worden door de Jeugd- en Sportraad gehuldigd
- Jongens 2 (Bas en Koen Peeters, Erwin van kemenade) promoveert in een seizoen 2 keer (van de 3e naar de 1e klasse)
- Henny en Marij prolongeren hun titel in de zomer-kompetitie
- Marij schrijft na 32 clubbladen (ongeveer 700 pagina’s) haar laatste. Jack Verschuren neemt de redaktie m.i.v. 1988 van haar over
- Na jaren van afwezigheid is de vereniging weer present op de 2-jaarlijkse welzijnsmarkt met een wervingskraam, waarin o.a. een lichtkrant en bewegende (video) beelden te zien zijn
- We nemen afscheid van Dick en Tony van Eck die naar Nijmegen verhuizen. Er is zelfs een speciaal afscheidslied voor hen geschreven
- Dames 1 (Marij van Bussel, Gerdie v.d. Berg, Carla Piek) wort kampioen en promoveert naar de 3e divisie landelijk, terwijl heren 3 (Piet von Reeken, Toon v. Lieshout, Joop Bakker) kampioen wordt en naar de 4e klasse promoveert
- Het Familie-Team-Toernooi wordt gewonnen door Jan en Marcel Rutjes
- Burgemeester Bonnier neemt deel aan het Kersttoernooi

1988
- Het clubblad dat voortaan “Balcontact” heet, komt uit. Voor het eerst sinds vele jaren zonder Marij als redactrice
- Er doen 8 welpen mee aan de welpenkompetitie
- Ria Elshof treedt af als wedstrijdsekretaris en bestuurslid. Marij neemt beide posities van haar over
- Dhr. Rutjes wordt naast Herman Kuipers het 2e ere-lid van de vereniging, terwijl Ria benoemd wordt tot lid van verdienste
- Toon van Lieshout en Joop Bakker beginnen “bitterbal-minded” te worden
- De lustrum-lotto die speciaal voor het 2e lustrum is georganiseerd, loopt terug in belangstelling en wordt gestaakt
- In “Balcontact” verschijnen de eerste foto’s van verenigingsaktiviteiten
- Voorzitter Henny in ’t Zandt karakteriseert de vereniging als volgt: “het is een gezellige vereniging, waar ad-hoc dingen worden georganiseerd”
- Wij feliciteren Jos en Antoinet v.d. Wielen met de geboorte van hun dochter “Cindy”
- Bas Peeters wordt tijdens de Open Eindhovense Kampioenschappen in zijn klasse Eindhovens Kampioen
- Voor de 2e maal wordt het familie-schaak-toernooi opgezet. Helaas gaat dit toernooi wegens gebrek aan belangstelling niet door
- De 8 deelnemertjes aan de welpencompetitie behalen in Geldrop allemaal het NTTB-diploma A
- Het rekreantentoernooi wordt in de seniorenklasse gewonnen door Karel Steinman. Ronny van Grootel wint het junioren-toernooi, waarmee hij zijn titel prolongeert
- Voor het behartigen van de jeugdbelangen wordt er een jeugdkommissie in het leven geroepen
- Het lustrum-toernooi wordt gewonnen door vertegenwoordigers van Attaque uit Sint Oedenrode/Nijnsel
- Heren 1 (Toon van Lieshout, Joop Bakker, Piet von Reeken) degradeert naar de 5e klasse
- Heren 2 (Henny in ’t Zandt, Willy Hesemans, Nol Peeters) en heren 4 (Eric Zweers, Erik Burghoorn, John Rutjes) worden kampioen en promoveren beide naar de 4e klasse. Beide kampioenswedstrijden werden thuis gespeeld. Binnen een tijd van een paar minuten waren we 2 kampioenen rijker
- Dames 2 (Truus v.d. Broek, Carolien Vianen, Patricia van Kemenade) wordt kampioen en promoveert naar de 1e klasse
- Jongens 1 (Marcel Rutjes, Bas en Koen Peeters) wordt ook kampioen
- Per 1 januari telt onze vereniging 43 senior-leden en 41 junior-leden

1989
- Het aantal senioren neemt af, terwijl er meer junioren komen. Totaal 90 - 100 leden
- clubkampioen senioren Marcel Rutjes, junioren Erwin van Kemenade en jeugd beginners Ramon Olivari
- Annemieke v.d. Broek doet voor het eerst mee aan de Meerkampen, ze werd 7e "maar ik heb er wel veel van geleerd"
- 1e herenteam (Marcel Rutjes, John Rutjes, Marij van Bussel) promoveert naar de 3e klasse
- 6 leden met aanhang, vrienden etc. gaan gezamenlijk op wintersport. Een fantastische ski-week
- in de zomer-competitie in het tafeltenniscentrum Eindhoven wordt door 3 teams deelgenomen "Quick en Flupke"(Henny in 't Zandt en Marij van Bussel of omgekeerd), "De Bitterballen"(Toon van Lieshout en Joop Bakker) en "Terra b.v."(John en Marcel Rutjes)
- 14 jeugdleden behalen het NTTB-diploma Vaardigheid A
- Super-Inzet-Prijs voor jeugdleden voor het eerst uitgereikt aan Koen Peeters
- Een nieuw clubembleem wordt ontworpen
- Noodkreet om een nieuwe voorzitter van Henny in 't Zandt, die als "tijdelijk" voorzitter dit jaar 5 jaar "zit"
- 1e Welpenactiviteit van de NTTB wordt door TTV Son en Breugel georganiseerd o.l.v. Truus v.d. Broek, Ria Elshof en Marij van Bussel
- De dames vliegen de 1e klasse uit. Truus v.d. Broek, Carla Piek, Carolien Vianen en Janneke Stuurman
- er wordt een oproep gedaan om in clubkleding te spelen en niet in "Waikiki-beach"-outfit
- het Familie-team-toernooi wordt gewonnen door Han en Rob Schlooz

1990
- clubkampioen senioren Marcel Rutjes, bij de recreanten Jan v.d. Voort
- Toon van Lieshout, Joop Bakker en Piet von Reeken worden voor de 3e maal kampioen in de 5e klasse (jo-jo-team)
- 1e jongensteam, Koen Peeters, Laurens v.d. Laar, Henk Rabbers, wordt kampioen in de 2e klasse
- Dames 2e klasse kampioen: Truus v.d.Broek, Carla Piek, Carolien Vianen en Nanny Neggers
- het 1e jeugdkamp wordt georganiseerd in Geldrop bij het Uilennest
- Niels Braams wordt clubkampioen bij de junioren en 3e bij de Meerkampen, een fantastische prestatie
- Frans Braams (ouder, geen lid) treedt op als continu coach voor zijn jeugdteam: Ramon Olivari, Kwok-Hung Wong en Niels Braams. Maar ook de ttv kan het hele jaar op hem rekenen. Overige begeleiders blijken moeilijk te vinden
- 20 jeugdleden verlaten vanwege deels studie, deels des-interesse de vereniging
- Jack Verschuren stopt aan het eind van het jaar met het vervaardigen van de clubbladen
- Super-Inzet-Prijs voor Marlies v.d. Broek
- Er wordt door 2 teams ingeschreven in de TLE-competitie, gezellig en dichtbij!
- 1e herenteam, Marcel en John Rutjes en Marij van Bussel, wordt boven verwachting kampioen in de 3e klasse (dat kostte Marij onverwacht een etentje)
- de opkomst op de trainingsavond vrijdag valt tegen
- Zuid Nederlandse Kampioenschappen klasse F: Marcel Rutjes 1e en John Rutjes 2e
- Regionale Eindhovense Kampioenschappen: Henny in 't Zandt 1e (G), Marcel Rutjes 1e en John Rutjes 2e (F)

1991
- Voorzitter wordt Toon van Lieshout (Toon Toch Voorzitter)
- Met de jeugdleden naar de Top 12 met Bettine Vriesekoop en Mirjam Hooman. Annemieke v.d. Broek, Marc Hesemans, Bob Wigman en Niels Braams hebben genoten
- Benelux-toernooi in Gorssel met deelnemers Henny in 't Zandt, John en Marcel Rutjes en Marij van Bussel. Marij direct in de finale (slechts 2! Deelnemers bij de dames). Marij wordt Benelux-kampioen tegen een Duitse !
- de TLE blijkt erg gezellig, het damesteam Carla, Carolien en Nanny wordt bij de tegenpartij enthousiast ontvangen met spandoeken: "dames laat je niet KEESEN","Carolien laat eens wat zien", "winnen is Nanny's Doel", "de Piek van Carla"
- 1e jeugdteam, Zoran Jagielnicki, Henk Rabbers en Jan-Joost Spanjers wordt 1e
- 2e jeugdteam, Wessel de Haas, Kim-Long Ta, Martijn Hofstede en Wouter Elshof wordt 1e
- het jeugdkamp in Bergeijk wordt een groot succes met weinig slaap
- clubkampioen jeugd Zoran Jagielnicki
- de trainingsavond gaat van de vrijdag naar de donderdagavond
- met 18 leden een erg slechte opkomst bij de clubkampioenschappen senioren: Marcel Rutjes 1e
- met 8! seniorenteams in de competitie: 3 x TLE, 5 x NTTB en 7 jeugdteams: 5 x jongens, 2 x meisjes
- Marij van Bussel slaagt voor haar trainers A-diploma NTTB
- team 2, Henny in 't Zandt, Willy Hesemans, Han Schlooz, promoveert via de promotie-wedstrijden naar de 3e klasse
- team 1, Marcel en John Rutjes, Marij van Bussel promoveert naar de 2e klasse
- 4e jeugdteam, Annemieke v.d. Broek, Kwok-Hung Wong en Bob Wigman, wordt kampioen pupillen 1e klasse en promoveert naar de kampioensklasse
- John en Marcel Rutjes nemen deel aan het toernooi in Lloret de Mar

1992
- Marlies v.d. Broek wordt Brabants kampioen
- Jan-Joost Spanjers behaalt de hoogste jongens-licentie van de vereniging, junioren-B
- clubkampioen senioren Marij van Bussel
- het 1e team degradeert naar de 3e klasse
- het eerste jeugdtrainingskamp wordt met TTV Bergeijk georganiseerd
- Jorg Versantvoort gaat zelfs een hele week op trainingskamp in St. Michielsgestel
- Het zwarte shirt wordt via Joop Bakker vervangen door het huidige groen

1993
- meisjes 1 wordt kampioen en promoveert naar de kampioensklasse
- Carlijn v.d. Broek (groep 4) schrijft haar 1e stukje in het clubblad: "mama die geeft treening.... bekent en forent"
- hoofddeksels tijdens wedstrijden worden niet meer toegestaan
- het 5e team promoveert naar de 6e klasse (Sander Besselink, Henk Rabbers en Jan v.d. Bosch)
- met de jeugdteams moeten we een seizoen uitwijken naar TTV Flash in Eindhoven omdat de Bongerd niet vrij is
- de Grote Club Actie wordt een overweldigend succes met topverkoper Jan Niesen
- meisjes en jongens team 2 worden 1e in de competitie (Olga Braams, Nguyet Ta, Angela Sabel en Jorg Versantvoort, Gwidon Jagielnicki, Joost van Rooy)

1994
- ziekenboeg bij de jeugd: Jorg Versantvoort in het gips, IEMAND (zeker niet Niels Braams volgens eigen zeggen ;o) breekt zijn pols bij voetballen, Marlies v.d. Broek op krukken, maar wel allemaal aanwezig op de training
- de afschrijving van de tafels komt ieder jaar weer ter sprake op de ALV
- er wordt een werkplan vastgelegd, waarbij de vereniging per activiteit commissies heeft die onder de verantwoording van 1 bestuurslid vallen
- Joop Bakker geeft de vereniging een tafeltennisrobot ("ome Joop")
- het Familie-Team-Toernooi wordt gewonnen door het team Marij van Bussel/Annemieke v.d. Broek
- Truus v.d. Broek doet een oproep in Son en Breugel voor tafeltennis overdag

1995
- Brabantse Kampioenschappen jeugd. Totaal aantal deelnemers 486., waarvan 10 jeugdleden van TTV Son en Breugel. Olga Braams en Anja van Riel (Waalwijk) 2e plaats dubbel junioren. Marlies en Annemieke v.d. Broek 2e plaats aspiranten dubbel.
Annemieke 1e plaats jeugdklasse 2. A
- Annemieke v.d. Broek bij de 24 sterkste meisjesaspiranten van Nederland.
- Jan Rattink wordt voorzitter.
- In 1995 geeft Toon van Lieshout aan dat er een bufferkapitaal nodig is voor slechte tijden.
- Marlies v.d. Broek wordt 2e bij het B-jeugdranglijst toernooi in Nijmegen.
- Annemieke v.d. Broek bereikt de halve finale nationale meerkampen en krijgt een A-licentie.
- Met de jeugd wordt gezwommen in de Tongelreep.
- Welpenactiviteiten. 7 kinderen ontvangen een diploma voor praktijk en theorie.
- Marij wordt clubkampioen bij de senioren. Niels Braams wordt clubkampioen bij de junioren. Annemieke v.d. Broek bij de aspiranten, Denny v.d. Heijden bij de pupillen en Maarten Kapteijns wordt clubkampioen bij de welpen.

1996
- Arjan Rattink wordt secretaris, Rob Smeets wordt bestuurslid.
- Voor de eerste keer verschijnt de Nieuwsflits bewaarkrant 1996.
- In januari worden de eerste deeldiploma’s van het Superstar diplomasysteem uitgereikt aan Astrid en Erik Scheepers, Loes van Gemert, Peter v.d. Bekerom, Lieke Cruyse, Carlijn v.d. Broek en Violet Steeghs.
- Familie teamtoernooi, winnaar Rob Smeets met geleende dochter Lindy Smulders.
- Clubkampioen bij de senioren Jan Joost Spanjers, bij de jeugd Annemieke v.d. Broek.
- Clubkampioenschappen dubbel Truus en Marlies v.d. Broek.
- Jan Rattink heeft contact gehad met de handboogschietvereniging en de jeu-de-boulesvereniging van de Philipsgepensioneerden over een nieuwe accommodatie.
- Er wordt een barbecue georganiseerd en de jeugd is gaan boogschieten.
- Er worden gezamenlijke trainingen georganiseerd voor de senioren en de jeugd.
- Marij en Ria nemen (op eigen kosten) Lia Kapteijns mee uit eten als dank voor het feit dat zij  competitieleider  van de jeugd is geweest na het aftreden van Truus. Ria neemt haar taak over.
- Team 1 (Marij van Bussel, Andre v.d. Wal en Geert Dortmans) promoveert naar de 3e klasse.

1997
- De vereniging kampt met een negatieve balans. Er wordt een sponsorcommissie opgericht. Deze bestaat uit Andre v.d. Wal en Jan Oome. Ook de grote clubactie krijgt weer de volle aandacht.
- Marij wordt op het station van Eindhoven omgeroepen (initiatief Andre v.d. Wal) dat haar teamgenoot Ping Tjipto wat later komt.
- Carlijn en Annemieke v.d. Broek spelen de kwartfinales van de nationale meerkampen in Leimuiden.
- Zoran Jagielnicki wordt voorzitter.
- De nieuwe redactie van het clubblad bestaat uit Zoran Jagielnicki, Arjan Rattink en Jorg Versantvoort.
- Op 19 juni 1997 is Piet von Reeken plotseling overleden.
- De familie v.d. Broek besluit bij TTV Nedlin in Veghel te gaan spelen. Ook Kirsten Sierag gaat in Veghel spelen.
- Lieneke Spanjers gaat studeren in Enschede. Lieneke heeft berekend dat zij in de negen jaren dat zij heeft getafeltennist, in totaal 18.000 kilometer heeft afgelegd.
- Andre v.d. Wal wordt clubkampioen bij de senioren.
- Chi Fai Cheung wordt clubkampioen bij de jeugd.
- Jos v.d. Wielen heeft nieuwe centercourts gemaakt met de namen van de nieuwe sponsors.
- Andre v.d. Wal en Jan Oome een stand bemand op de jaarmarkt. Zij kregen hulp van Ton Verstraaten en Wilma Verweel. Er was een oefenrobot en op de TV-videocombinatie werden interessante wedstrijden getoond. Op de vraag hoeveel balletjes er in de ton zaten werden 168 briefjes ingevuld. Het juiste aantal was 311. Twee personen raadden 313 en kregen een prijs.
- Het meisjesteam (Annemieke, Marlies en Lieneke) wordt kampioen in landelijk A.
- Het jongensteam (Joost van Rooy, Chi Fai Cheung en Arjan Beijk) wordt kampioen in de vierde klasse junioren.
- In december wordt het eerste herenteam met Marij van Bussel, Andre v.d. Wal, Ping Tjipto en Yuri van Antwerpen, kampioen in de 3e klasse.

1998
- Zoran Jagielnicki treedt af als voorzitter, de functie blijft vacant.
- Wilma Verweel wordt secretaris.
- Marij gaat door het vertrek van haar teamgenoten Andre v.d. Wal. Ping Tjipto en Yuri van Antwerpen, bij de dames spelen. Het team bestaat uit Marij van Bussel, Carla Piek, Truus v.d. Broek en Lindy Smulders.
- Op weg naar een wedstrijd in Oudenbosch tegen Vice Versa’51, moet Truus een blaastest afleggen. Na het twee keer geprobeerd te hebben bleek dat zij (nog) geen alcohol had gedronken.
- Marc Hesemans en Annemieke v.d. Broek organiseren het recreantentoernooi.
- Vanwege het 20-jarig bestaan  van de vereniging wordt er door Jan Oome een jeu-de-boules avond georganiseerd bij vereniging Amité in Best. Een zeer geslaagd evenement.
- Het team van Jos v.d. Wielen, Rob Smeets en Ria Elshof mag een beslissingswedstrijd spelen en deze wordt ook gewonnen. Promotie naar de 5e klasse.
- In 1998 wordt door de NTTB afdeling Brabant de damescompetitie opgeheven. Daardoor gaat Marij weer bij de heren spelen en Truus en Carla gaan komen bij Jos en Ria in het team. Rob wordt toegevoegd aan het team van Joop Bakker en Toon van Lieshout.
- Clubkampioen 1998 wordt Geert Dortmans.
- Clubkampioen dubbel worden Rob Smeets en Jos v.d. wielen.
- Op 27 november is ons erelid, de heer Rutjes in de leeftijd van 83 jaar, overleden.

1999
- Helaas is de functie van voorzitter nog niet ingevuld.
- Marij ontwerpt een lotto spel. Om alle leden bij de vereniging te betrekken kan men de uitslagen van de wedstrijden voorspellen. Per wedstrijd kost dit ƒ 0,25. Helaas wordt eer niet veel gebruik  van gemaakt.
- In februari werd een teamtoernooi georganiseerd. Het team werd gevormd met een lid van de vereniging en een niet-lid. Het doel was ledenwerving. Winnaars waren Rob Smeets en Laurens Wolfs.
- Marc Hesemans en Annemieke v.d. Broek organiseren wederom het recreantentoernooi. Winnaar bij de jeugd Koen Lensen en bij de senioren Rene van Bavel.
- Marij had als afsluiting van de competitie een gezellig toernooi georganiseerd.
- Clubkampioen werd dit jaar Marij van Bussel.
- Op niet competitieavonden wordt een uur training verzorgd. Ook worden er wisselspeelavonden georganiseerd. Dit betekent dat per half uur van tegenstander wordt gewisseld.
- Op 16 juli mochten de leden van de TTV bij Joop en Jo Bakker deelnemen aan de BBQ voor hun personeel. Het personeel van Joop bleek erg snelle eters te bevatten. Maar bomen doorzagen en hamertje tik op een boomstronk was ook erg in trek. Een geslaagde avond.
- Team 2 (Toon Joop en Rob) moesten een degradatiewedstrijd spelen bij Geenhoven. Een belabberde vloer, rob gaat er nooit meer spelen. Toon heeft tijdens die wedstrijd zijn trainingsbroek uitgedaan, Een strakke korte sportbroek (blauw), gespierde gladde benen en sneeuwwitte sportkousen werden zichtbaar (overgenomen uit verslag Rob Smeets).
- Rob Smeets gaat voor de leden een reanimatiecursus geven.

2000
- Goed nieuws: Joop Pulles wordt voorzitter en schrijft een beleidsplan 2000-2005.
- Wilma Verweel vertrekt naar Portugal.
- Diny v.d. Wiel, goede vriendin van Marij en oud-klasgenoot van Truus, wordt secretaris.
- Marij organiseert het millennium toernooi.
- Herman Simons (overgekomen van Waddinxveen) is een enthousiast nieuw lid en hij begint met wekelijks stukjes te schrijven in De Brug en De corridor.
- Denny v.d. Heijden ontpopt zich als een echte schrijver en wij kunnen meegenieten met de belevenissen van het team Denny, Tony Kramer en Chi Fai Cheung.
- In mei wordt het teamtoernooi georganiseerd, winnaars Marij van Bussel met Frans Schuurmans.
- Marij en Ria zijn naar een themabijeenkomst geweest over de 40 mm bal. Ervaringen van Marij: contra spelen weinig verschil, bij topspinballen duidelijk verschil in timing.
- Clubkampioen wordt Geert Dortmans.
- Clubkampioen dubbel worden Truus v.d. Broek en Herman Simons.
- Stelling van Ria (gehoord door Denny): van deze tegenstander win je, of verlies je.
- Tony, Denny en Chi Fai hebben moeite om Stiphout te vinden. Ook de terugreis verliep niet zonder horten of stoten. Chi Fai wees de weg maar nadat zij in een bos beland waren met een politiewagen achter zich aan, vermoedden zij dat ze toch fout zaten, waarna Denny bijna foutloos de weg naar huis wees.
- Wederom werd door Jan Oome een jeu-de-boules uitje georganiseerd. Dit keer op een zondagmiddag.
- In oktober werd door Rob de herhalingscursus reanimatie gegeven. Dat blijkt nodig en nuttig te zijn. Rob was tevreden en kon alle diploma’s weer aftekenen.

2001
- In februari werd het teamtoernooi georganiseerd. Winnaars Herman en Alain Simons.
- Tony Kramer heeft een eigen website ontworpen voor TTV Son en Breugel. Het adres is www.ttv-sonenbreugel.myweb.nl.
- De algemene ledenvergadering wordt, om kosten te besparen, in huize Elshof gehouden.
- In april wordt op een maandagavond een open recreanten toernooi georganiseerd. Per set wordt gespeeld om 40 punten. Winnaar Ton Verstraaten met 298 punten.
- De clubkampioenschappen worden gespeeld volgens de nieuwe regel: games tot 11. Er wordt hard en fanatiek gestreden. Winnaar wederom Geert Dortmans.
- De clubkampioenschappen dubbel worden gewonnen door een trio. Door een oneven aantal deelnemers worden de beide Jopen aan elkaar gekoppeld met Chi Fai Cheung.
- De extra beker wordt door Joop Bakker Fijnmetaal zonder moeite betaald. Deze wordt een week later overhandigd aan Joop Bakker himself.
- Tony Kramer en James Geraets hebben bij de Brabantse Kampioenschappen de halve finale dubbel bereikt.
- Overtollig buitenlands geld mag bij Toon worden ingeleverd. Dit i..v.m. het invoeren van de euro.
- De temperatuur in de Bongerd blijft een probleem.

2002
- Er wordt extra nadruk gelegd op het belang van de recreatiedienst. Opvang van nieuwkomers is zeer belangrijk.
- Het eerste digitale clubblad (verzorgd door Geert Dortmans) verschijnt.
- Denny v.d. Heijden geeft op originele manier een kleine beschrijving van alle leden.
- We hebben nog 17 leden, maar wel 5 teams in de competitie.
- Toon heeft 2,2 kilo munten ingeleverd.
- Clubkampioen wederom Geert Dortmans.
- Clubkampioen dubbel Jos v.d. Wielen en Truus v.d. Broek.
- Marij heeft een aantal trainingen verzorgd tot volle tevredenheid van de leden.
- Het recreantentoernooi wordt georganiseerd door Herman Simons. Het is een groot succes. Helaas heeft het geen nieuwe leden opgeleverd.
- Het team van Jos v.d. Wielen, Chi Fai Cheung en Tony Kramer (nieuwe samenstelling zonder Ria) wordt kampioen in de 6e klasse.
- Geert Dortmans neemt tijdelijk afscheid van de vereniging i.v.m. zijn studie.
- Joop Pulles neemt ook afscheid.

2003
- Tijdens de algemene ledenvergadering stelt Marij zich beschikbaar als voorzitter. Dit wordt zeer toegejuicht. Herman Simons komt het bestuur versterken en gaat de toernooien en andere evenementen organiseren